Engelsk oversettelse. Vannet er den desidert viktigste ernærings- og energikilden. Optimal helse og velvære

forside-bred
vanngenerator

Teknologien enkelt forklart
Vannbehandleren er en frekvens-resonansbehandler som renser, revitaliserer og forbedrer vannkvaliteten ved hjelp av energioverføring. Den festes direkte på kaldtvannsrøret og fanger opp den kinetiske bevegelsesenergien i vannet som moduleres og forsterkes før den sendes tilbake i vannstrømmen. Under vitaliseringen av vannet blir mikrober redusert og eliminert. Tungmetaller biprodukter blir spaltet og uskadeliggjort. Du får et godt, trygt og helsevennlig levende vann på en naturlig måte.

I 2015 ble vannbehandleren DBV testet på laboratorium i Sveits.

Det ble fastslått at vannbehandleren DBV endrer vannet og skaper vitalisert og restrukturert vann. Vitalisert vann har unike kvaliteter.